Przed nami kolejna odsłona dyskusji wokół projektowania i jego pochodnych, ze szczególnym uwględnieniem przestrzeni miejskiej (w końcu jako Dobry Widok to nią głównie się zajmujemy). Podczas Rozmów skupiamy się nad tym, co dobre z perspektywy przechodnia, rowerzysty, ale także przedsiębiorcy, czy twórcy – dizajnera. Sięgamy do różnych środowisk by dywagować o tym co wspólne – ulicach, skwerach i placach.

Do udziału w nadchodzącym spotkaniu online zachęcamy wszystkich projektantów – niezależnie od tego, w którym miejscu swojej kariery się znajdują.
Jesteśmy jednak pewni, że z rozmowy skorzysta każdy, kto pragnie po prostu lepiej poznać miasto od strony dizajnu – mieszkańcy, aktywiści, studenci oraz właściciele okali usługowych, czy handlowych.

Tematy spotkania

Jak projektować rzeczy, aby ludzie chcieli ich używać?
Jak komunikować klientowi (np. miastu), ile warta jest praca projektanta?
Jak zadbać o dostępność dla niepełnosprawnych, balansując między estetyką a użytecznością?
Podczas Rozmów z Widokiem będziecie mieli szansę wypowiedzieć się na czacie – zadać pytania, na które postaramy się odpowiedzieć!
 Wydarzenie poprowadzi Zuza Wollny, ilustratorka i kuratorka projektu Dobry Widok we Wrocławiu.

Nasi goście

Joanna Stembalska
Kierowniczka galerii Studio BWA Wrocław, poruszająca problematykę zaangażowania sztuki we współczesne wyzwania i perspektywy w obszarach miejskiego aktywizmu, kultury alternatywnej, urbanistyki czy troski o środowisko. Promuje postawy obywatelskie i współodpowiedzialności za kształt sfery publicznej. Historyczka sztuki, kuratorka i inicjatorka nagradzanego Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Od 2014 współkuratorka programu rezydencyjnego w BWA Wrocław. Jej zainteresowania koncentrują się m.in. na sztuce w przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza na jej społecznym wymiarze odzwierciedlającym współczesne demokratyczne tendencje uczestniczenia w kulturze.
Hubert Kielan
Architekt wystaw, projektant graficzny, badacz procesów osadniczych i decyzji przestrzennych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych. Stypendysta Politechniki Czeskiej w Pradze. Kilkuletni wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku DesignNow! – Sztuki Nowoczesne. Współpracuje z galeriami BWA Wrocław. W swoich projektach wykorzystuje zagadnienia big data, modele fizyczne i sztuczną inteligencję służącą do symulowania zachowań ludzkich w istniejących lub projektowanych przestrzeniach publicznych.

Chcesz zmienić widok?

Projektujesz i chcesz wesprzeć Wrocław swoim talentem? A może jesteś przedsiębiorcą
i czujesz, że Twój widok trzeba zmienić?

Skontaktuj się z nami